Μεταγραφές
180 εκ.
Ύψος
16
Φανέλα
23 έτη
3 Ιουλ 2001
Τουρκία
Χώρα
Θέση
Κύρια
forward

Καριέρα

Καριέρα ενηλίκων παικτών