အပြောင်းအရွှေ့

Nuorese vs Cagliari (2023-11-16T14:00:00.000Z)

Club Friendlies
၀ - ၉ပွဲပြီး

  Nuorese vs Cagliari (2023-11-16T14:00:00.000Z)

  ၀ - ၉ပွဲပြီး


   အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

   • Nuorese ဟာမိနစ်စာချင်းအနေနဲ့ Cagliariနဲ့ Thu, Nov 16, 2023, 14:00 UTCတွင်ပြန်ကန်၍ တစ်ပြောင်းကြိုးစာမျက်နှာဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယခုတိုက်ရိုးသည်နှင့်ညီညွတ်နေကြမည့်ပွဲဖြစ်သည်

   • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

   • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Nuorese ရောင်းရန်အဖြစ် 0 အများဆုံး။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 1 အများဆုံး။ 0 အများဆုံး။