การย้ายทีม

Florian Roggermeier

ฟรีเอเย่นต์
20 ปี
30 ส.ค. 2546
เยอรมนี
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส