အပြောင်းအရွှေ့

Cagliari vs Atalanta (2024-04-07T16:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၁
  • Unipol Domus
  • Antonio Rapuano
  • ၁၆,၃၄၂
၂ - ၁ပွဲပြီး

Cagliari vs Atalanta (2024-04-07T16:00:00.000Z)

၂ - ၁ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Apr 7, 2024, 16:00 UTC တွင် Atalanta နှင့် Unipol Domus မှာ Cagliari ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 31 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 8 အများဆုံး။ Atalanta ရောင်းရန်အဖြစ် 13 အများဆုံး။ 2 အများဆုံး။