အပြောင်းအရွှေ့

Torino vs Atalanta (2024-08-25T16:30:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၂
  • Stadio Olimpico Grande Torino
၁၆:၃၀

၂၅ ဩ

Torino vs Atalanta (2024-08-25T16:30:00.000Z)အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Aug 25, 2024, 16:30 UTC တွင် Atalanta နှင့် Stadio Olimpico Grande Torino မှာ Torino ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 2 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Torino ရောင်းရန်အဖြစ် 9 အများဆုံး။ Atalanta ရောင်းရန်အဖြစ် 11 အများဆုံး။ 6 အများဆုံး။