အပြောင်းအရွှေ့

Frosinone vs Cagliari (2024-01-21T11:30:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၂၁
  • Stadio Benito Stirpe
  • Federico Dionisi
  • ၁၃,၉၂၅
၃ - ၁ပွဲပြီး

Frosinone vs Cagliari (2024-01-21T11:30:00.000Z)

၃ - ၁ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Jan 21, 2024, 11:30 UTC တွင် Cagliari နှင့် Stadio Benito Stirpe မှာ Frosinone ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 21 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Frosinone ရောင်းရန်အဖြစ် 1 အများဆုံး။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 2 အများဆုံး။ 3 အများဆုံး။