အပြောင်းအရွှေ့

Inter vs Cagliari (2024-04-14T18:45:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၂
  • Stadio Giuseppe Meazza
  • Francesco Fourneau
  • ၇၂,၅၅၉
၂ - ၂ပွဲပြီး

Inter vs Cagliari (2024-04-14T18:45:00.000Z)

၂ - ၂ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Apr 14, 2024, 18:45 UTC တွင် Cagliari နှင့် Stadio Giuseppe Meazza မှာ Inter ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 32 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Inter ရောင်းရန်အဖြစ် 16 အများဆုံး။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 4 အများဆုံး။ 5 အများဆုံး။