အပြောင်းအရွှေ့

Lazio vs Cagliari (2024-11-03T17:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၁၁
  • Stadio Olimpico, Rome
၁၇:၀၀

၃ နို

Lazio vs Cagliari (2024-11-03T17:00:00.000Z)

၁၇:၀၀

၃ နိုအိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Nov 3, 2024, 17:00 UTC တွင် Cagliari နှင့် Stadio Olimpico, Rome မှာ Lazio ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 11 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။