အပြောင်းအရွှေ့

Arsenal vs Everton (2024-05-19T15:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၃၈
  • Emirates Stadium
  • Michael Oliver
  • ၆၀,၃၁၂
၂ - ၁ပွဲပြီး

Arsenal vs Everton (2024-05-19T15:00:00.000Z)

၂ - ၁ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, May 19, 2024, 15:00 UTC တွင် Everton နှင့် Emirates Stadium မှာ Arsenal ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 38 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Arsenal ရောင်းရန်အဖြစ် 18 အများဆုံး။ Everton ရောင်းရန်အဖြစ် 7 အများဆုံး။ 5 အများဆုံး။