အပြောင်းအရွှေ့

Everton vs Brighton & Hove Albion (2024-08-17T14:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၁
  • Goodison Park
၁၄:၀၀

၁၇ ဩ

Everton vs Brighton & Hove Albion (2024-08-17T14:00:00.000Z)အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Aug 17, 2024, 14:00 UTC တွင် Brighton & Hove Albion နှင့် Goodison Park မှာ Everton ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 1 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Everton ရောင်းရန်အဖြစ် 6 အများဆုံး။ Brighton & Hove Albion ရောင်းရန်အဖြစ် 4 အများဆုံး။ 4 အများဆုံး။