အပြောင်းအရွှေ့

Everton vs Fulham (2024-10-26T14:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၉
  • Goodison Park
၁၄:၀၀

၂၆ အောက်

Everton vs Fulham (2024-10-26T14:00:00.000Z)

၁၄:၀၀

၂၆ အောက်အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Oct 26, 2024, 14:00 UTC တွင် Fulham နှင့် Goodison Park မှာ Everton ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 9 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။