အပြောင်းအရွှေ့

Torino vs Lazio (2024-09-29T16:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၆
  • Stadio Olimpico Grande Torino
၁၆:၀၀

၂၉ စက်

Torino vs Lazio (2024-09-29T16:00:00.000Z)

၁၆:၀၀

၂၉ စက်အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Sep 29, 2024, 16:00 UTC တွင် Lazio နှင့် Stadio Olimpico Grande Torino မှာ Torino ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 6 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။