အပြောင်းအရွှေ့

Everton vs Liverpool (2024-04-24T19:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၂၉
 • Goodison Park
 • Andy Madley
 • ၃၈,၂၂၂
၂ - ၀ပွဲပြီး

  Everton vs Liverpool (2024-04-24T19:00:00.000Z)

  ၂ - ၀ပွဲပြီး


   အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

   • Wed, Apr 24, 2024, 19:00 UTC တွင် Liverpool နှင့် Goodison Park မှာ Everton ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 29 ဖြစ်ပါတယ်။

   • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

   • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Everton ရောင်းရန်အဖြစ် 2 အများဆုံး။ Liverpool ရောင်းရန်အဖြစ် 15 အများဆုံး။ 13 အများဆုံး။