အပြောင်းအရွှေ့

Olbia vs Cagliari (2023-07-21T18:00:00.000Z)

Club Friendlies
 • Stadio Bruno Nespoli
၀ - ၂ပွဲပြီး

  Olbia vs Cagliari (2023-07-21T18:00:00.000Z)

  ၀ - ၂ပွဲပြီး


   အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

   • Fri, Jul 21, 2023, 18:00 UTC တွင် Cagliari နှင့် Stadio Bruno Nespoli မှာ Olbia ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုတိုက်ရိုးသည်နှင့်ညီညွတ်နေကြမည့်ပွဲဖြစ်သည်

   • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

   • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Olbia ရောင်းရန်အဖြစ် 1 အများဆုံး။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 4 အများဆုံး။ 0 အများဆုံး။