အပြောင်းအရွှေ့

Sassuolo vs Cagliari (2024-05-19T10:30:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၇
 • MAPEI Stadium - Città del Tricolore
 • Daniele Doveri
 • ၁၅,၅၄၈
၀ - ၂
ပွဲပြီး

  Sassuolo vs Cagliari (2024-05-19T10:30:00.000Z)

  ၀ - ၂
  ပွဲပြီး


   အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

   • Sun, May 19, 2024, 10:30 UTC တွင် Cagliari နှင့် MAPEI Stadium - Città del Tricolore မှာ Sassuolo ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 37 ဖြစ်ပါတယ်။

   • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

   • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Sassuolo ရောင်းရန်အဖြစ် 4 အများဆုံး။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 5 အများဆုံး။ 10 အများဆုံး။