အပြောင်းအရွှေ့

Sassuolo vs Torino (2024-02-10T19:45:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၂၄
  • MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Daniele Orsato
  • ၁၀,၉၅၅
၁ - ၁ပွဲပြီး

Sassuolo vs Torino (2024-02-10T19:45:00.000Z)

၁ - ၁ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Feb 10, 2024, 19:45 UTC တွင် Torino နှင့် MAPEI Stadium - Città del Tricolore မှာ Sassuolo ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 24 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Sassuolo ရောင်းရန်အဖြစ် 5 အများဆုံး။ Torino ရောင်းရန်အဖြစ် 11 အများဆုံး။ 9 အများဆုံး။