အပြောင်းအရွှေ့

Torino vs Bologna (2024-05-03T18:45:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၅
  • Stadio Olimpico Grande Torino
  • Simone Sozza
  • ၂၃,၈၉၅
၀ - ၀ပွဲပြီး

Torino vs Bologna (2024-05-03T18:45:00.000Z)

၀ - ၀ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Fri, May 3, 2024, 18:45 UTC တွင် Bologna နှင့် Stadio Olimpico Grande Torino မှာ Torino ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 35 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Torino ရောင်းရန်အဖြစ် 9 အများဆုံး။ Bologna ရောင်းရန်အဖြစ် 5 အများဆုံး။ 7 အများဆုံး။