အပြောင်းအရွှေ့

Genoa vs Torino (2024-12-08T17:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၁၅
  • Stadio Luigi Ferraris
၁၇:၀၀

၈ ဒီ

Genoa vs Torino (2024-12-08T17:00:00.000Z)

၁၇:၀၀

၈ ဒီအိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Dec 8, 2024, 17:00 UTC တွင် Torino နှင့် Stadio Luigi Ferraris မှာ Genoa ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 15 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။