အပြောင်းအရွှေ့

Hellas Verona vs Torino (2024-05-12T13:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၆
  • Stadio Marcantonio Bentegodi
  • Livio Marinelli
  • ၂၅,၉၆၄
၁ - ၂
ပွဲပြီး

Hellas Verona vs Torino (2024-05-12T13:00:00.000Z)

၁ - ၂
ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, May 12, 2024, 13:00 UTC တွင် Torino နှင့် Stadio Marcantonio Bentegodi မှာ Hellas Verona ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 36 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Hellas Verona ရောင်းရန်အဖြစ် 3 အများဆုံး။ Torino ရောင်းရန်အဖြစ် 6 အများဆုံး။ 10 အများဆုံး။