အပြောင်းအရွှေ့

Torino vs Juventus (2024-04-13T16:05:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၂
  • Stadio Olimpico Grande Torino
  • Fabio Maresca
  • ၂၇,၇၈၈
၀ - ၀ပွဲပြီး

Torino vs Juventus (2024-04-13T16:05:00.000Z)

၀ - ၀ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Apr 13, 2024, 16:05 UTC တွင် Juventus နှင့် Stadio Olimpico Grande Torino မှာ Torino ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 32 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Torino ရောင်းရန်အဖြစ် 1 အများဆုံး။ Juventus ရောင်းရန်အဖြစ် 20 အများဆုံး။ 4 အများဆုံး။