အပြောင်းအရွှေ့
၂၄
ကျောနံပါတ်
၂၆ နှစ်
၁၉၉၈၊ မတ် ၂၆
ဒိန်းမတ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း