အပြောင်းအရွှေ့
၂၄ နှစ်
၂၀၀၀၊ မေ ၅
ဝေလနယ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
keeper

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း