အပြောင်းအရွှေ့
၃၄ နှစ်
၁၉၈၉၊ အောက် ၃
ဝေလနယ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း