အပြောင်းအရွှေ့
၂၅
ကျောနံပါတ်
၂၅ နှစ်
၁၉၉၉၊ မတ် ၃၀
ဒိန်းမတ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း