အပြောင်းအရွှေ့
၃၈ နှစ်
၁၉၈၆၊ ဇန် ၃၀
စကော့တလန်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း

Buckie Thistle- ယခု