အပြောင်းအရွှေ့
၂၅ နှစ်
၁၉၉၉၊ ဇွန် ၇
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း