အပြောင်းအရွှေ့
၂၇ နှစ်
၁၉၉၇၊ မေ ၂၅
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း