အပြောင်းအရွှေ့
၃၄
ကျောနံပါတ်
၂၂ နှစ်
၂၀၀၁၊ ဇူ ၉
ဝေလနယ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း

Barry Town- ယခု