အပြောင်းအရွှေ့
၁၈၆ cm
အရပ်
ကျောနံပါတ်
၂၁ နှစ်
၂၀၀၂၊ နို ၃၀
ဒိန်းမတ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
keeper

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း

Hillerødဇူ ၂၀၂၂ - ဒီ ၂၀၂၂
  • ပွဲစဉ်များ
  • ဂိုး