အပြောင်းအရွှေ့
ကျောနံပါတ်
၃၁ နှစ်
၁၉၉၂၊ ဒီ ၆
အီတလီ
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
ဗဟိုခံစစ်
CB

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း

Folgore- ယခု