အပြောင်းအရွှေ့
၂၉ နှစ်
၁၉၉၅၊ ဇန် ၃၀
ဆန်မာရီနို
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း