အပြောင်းအရွှေ့
၁၈၅ cm
အရပ်
ကျောနံပါတ်
၂၅ နှစ်
၁၉၉၈၊ စက် ၉
စကော့တလန်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း