အပြောင်းအရွှေ့
ကျောနံပါတ်
၃၅ နှစ်
၁၉၈၉၊ ဧ ၄
ဝေလနယ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
ဂိုးသမား
GK

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း

Barry Townဇူ ၂၀၁၆ - ယခု