အပြောင်းအရွှေ့
၁၇၉ cm
အရပ်
၃၇ နှစ်
၁၉၈၇၊ မတ် ၉
ဆားဘီးယား
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

Prva Liga 2020/2021

ဂိုး
ပွဲစတင်
ပွဲစဉ်များ
ပွဲကစားသည့် မိနစ်
အဝါကတ်
အနီကတ်
2020/2021

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း