အပြောင်းအရွှေ့
၃၇ နှစ်
၁၉၈၇၊ ဇန် ၂၀
ဘယ်လ်ဂျီယမ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း