အပြောင်းအရွှေ့
၃၁ နှစ်
၁၉၉၃၊ ဇန် ၂
ဘယ်လ်ဂျီယမ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း