အပြောင်းအရွှေ့
၃၅ နှစ်
၁၉၈၈၊ အောက် ၂၂
ဘယ်လ်ဂျီယမ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း