အပြောင်းအရွှေ့
၃၂ နှစ်
၁၉၉၂၊ မေ ၁၀
ဘယ်လ်ဂျီယမ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း