အပြောင်းအရွှေ့
၃၂ နှစ်
၁၉၉၂၊ ဖေ ၃
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း