အပြောင်းအရွှေ့
၃၀ နှစ်
၁၉၉၄၊ ဇူ ၁၃
စကော့တလန်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း