အပြောင်းအရွှေ့
၃၅ နှစ်
၁၉၈၈၊ ဒီ ၂၂
စကော့တလန်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း