အပြောင်းအရွှေ့
၄၀ နှစ်
၁၉၈၄၊ ဧ ၅
စကော့တလန်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း