အပြောင်းအရွှေ့
၃၀ နှစ်
၁၉၉၃၊ စက် ၃၀
စကော့တလန်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း