အပြောင်းအရွှေ့
၃၂ နှစ်
၁၉၉၂၊ မတ် ၁၃
စကော့တလန်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း

Buckie Thistle- ယခု