အပြောင်းအရွှေ့
ကျောနံပါတ်
၂၈ နှစ်
၁၉၉၆၊ ဇူ ၁၄
ဒိန်းမတ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း