အပြောင်းအရွှေ့
၄၂ နှစ်
၁၉၈၁၊ နို ၃၀
ဩစတြီးယား
နိုင်ငံ

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း

BSV Juniors- ယခု