အပြောင်းအရွှေ့
ကျောနံပါတ်
၃၂ နှစ်
၁၉၉၁၊ ဒီ ၆
ဒိန်းမတ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
keeper

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း