အပြောင်းအရွှေ့
၁၈၆ cm
အရပ်
၁၆
ကျောနံပါတ်
၂၉ နှစ်
၁၉၉၅၊ မတ် ၉
ဒိန်းမတ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
keeper

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း