အပြောင်းအရွှေ့
၁၅
ကျောနံပါတ်
၃၅ နှစ်
၁၉၈၉၊ မတ် ၁၀
ဂျာမဏီ
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
keeper

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း