အပြောင်းအရွှေ့
၅၅ နှစ်
၁၉၆၈၊ အောက် ၁၅
ဂျာမဏီ
နိုင်ငံ

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း

TuS Dassendorf- ယခု